zaterdag 27 augustus 2011

Quote 17


Problems in your life get smaller when you make God bigger!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten